Istorijat Anja D.O.O

 

Bul. Slobodana Jovanovića 15

21000 Novi Sad

SCG

 

Matični broj: 08726361

Registarski broj: 22308726361

Šifra delatnosti: 020110

PIB: 100719556

EPDV: 132688888

Tekući račun: 125-307-51

tel: 021/403-202

tel./fax: 021/393-787

E-mail: anjae@EUnet.yu